Liepāja Info Мобильное приложение для жителей и гостей. Вся свежая и актуальная информация, фотографии, мероприятия и многое другое. Мгновенный доступ к последним новостям. _______________________________________________________________________________________ Mobilā lietotne iedzīvotājiem un viesiem. Visi svaigu un aktuālu informāciju, fotogrāfijas, notikumiem un vairāk. Ātra piekļūt jaunākajām ziņām. _______________________________________________________________________________________ Mobile application for residents and travelers. All the latest and up-to-date information, photos, events and much more. Quick access to the latest news. https://images.cdnstabletransit.net/pull_images/617925.png?extra=icons&width=192&height=192&modified=1563465289&v=6.1.0.00&version=50 1240087829 https://itunes.apple.com/us/app/liep%C4%81ja-info/id1240087829?ls=1&mt=8 http://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_liepajainfo.layout